Course on digital badging

Course on digital badging

Short information about this course. Few sentences what you could learn from this course, to whom it would be interesting and similar information should be provided here. Few more words can be written here to fill empty space. You will get a template to fill in information about your developed course.

You will learn:

 • projektuoti mokymosi turinį, formuluoti tikslus ir uždavinius;
 • apibrėžti mokymosi proceso ir mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus;
 • pagrįsti mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatus
 • nustatyti mokymo/si metodų priklausomybę nuo mokymo tikslų, turinio ir besimokančiųjų poreikių;
 • planuoti mokymo turinį;
 • kurti technologijomis grindžiamo mokymo/si aplinką.

 

You will know:

 • kaip formuluoti mokymosi tikslus ir uždavinius?
 • kuo skiriasi formalus ir neformalus mokymasis?
 • kokie yra inovatyvūs ir tradiciniai suaugusiųjų mokymosi metodai? kaip juos parinkti?
 • kaip technologijomis praturtintoje aplinkoje reikia vertinti suaugusiojo mokymąsi?
 • kodėl reikia teikti grįžtamąjį ryši suaugusiam besimokančiajam ir kaip tai daryti;
 • kaip planuoti savo veiklą organizuojant mokymus;
 • kaip spręsti problemas mokant suaugusiuosius?

Course start time:

 • 2017-10-28

Course duration:

 • 5 weeks

Scope:

 • 1 ECTS

Preconditions:

 • None

Recognition of competences:

 • Digital badge, digital certificate recognized in Course creator organization

Margarita Teresevičienė

Socialinių mokslų Edukologijos katedros profesorė

Profesorė, habilituota daktarė Margarita Teresevičienė – Latvijos ir Lietuvos studijų kokybės centrų ekspertė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos valdybos narė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) narė, Socialinių inovacijų fondo (SIF) valdybos narė. Moksliniai interesai ir kompetencijos: suaugusiųjų mokymasis, neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas, technologijomis grindžiamas mokymasis ir kt.

Elena Trepulė

Socialinių mokslų fakulteto lektorė

Lektorė, nagrinėja suaugusiųjų mokymosi temas nuo 2000 m. E. Trepulė intensyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose ir mokymuose suaugusiųjų švietimo tematikoje, pati dėsto apie suaugusiųjų mokymosi ypatumus. Priklauso Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai (LSŠA), atstovauja Europos suaugusiųjų švietėjų portalą EPALE, yra straipsnių, pranešimų autorė. Tikėdama, kad suaugę žmonės turi nuolat tobulėti, priimti iššūkius ir mokytis, Elena siekia padėti besimokantiesiems surasti savo stipriąsias puses ir mokytis efektyviau.

Other Courses

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!