Kontakt

Projekttitel: ReOPEN – Recognition of Valid and Open Learning
Projektnummer: 2016-1-LT01-KA202-023131
Projektkoordinator: Vytautas Magnus university (VMU)
Ansprechpartner bei VMU: A.Volungeviciene  airina.volungeviciene@vdu.lt

 

 

 

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!