Osnove dizajna bežičnih mreža

Osnove dizajna bežičnih mreža

Cilj je tečaja pripremiti sistemske i mrežne administrator, naročito na visoškolskim ustanovama, ali i ostale IT stručnjake za uspješnu uspostavu i održavanje bežičnih mreža na ustanovama gdje rade. U praktičnom dijelu tečaja polaznici će imati priliku isprobati određene postupke vezane uz dizajn bežičnih mreža. Na tečaju će se obraditi i važnije smjernice i upute na koji način pristupiti rješavanju problema u radu bežičnih mreža te na koji način osigurati kvalitetan rad bežične mreže. Tijekom tečaja polaznici će izraditi koncept bežične mreže temeljen na potrebama korisnika uzimajući u obzir pokrivenost i kapacitet.

Topics:

 • Općenito o bežičnim mrežama
 • Osnove 802.11n i 802.11ac standarda
 • Dizajn bežičnih mreža
 • Dijagnostika problema

 

Ključna pitanja:

 • Koje su osnovne značajke modernog Wi-Fi standarda?
 • Na koje je značajke važno obraditi pozornost prilikom prikupljanja zahtjeva korisnika?
 • Koji su nužni koraci koje je potrebno provesti prilikom dizajna bežične mreže?
 • Koje su dvije najprisutnije metode za rješavanje problema kod bežičnih mreža?

 

Nakon završetka tečaja polaznici će biti u mogućnosti:

 • prepoznati različite Wi-Fi standarde te navesti njihove osnovne značajke
 • razlikovati i opisati prednosti i nedostatke 2.4 GHz i 5 GHz frekvencijskih opsega
 • opisati osnovne značajke 802.11n i 802.11ac standarda
 • prepoznati različite arhitekture bežičnih mreža
 • navesti i opisati korake u dizajnu bežičnih mreža
 • izraditi procjenu kapaciteta za dizajn bežične mreže izraditi osnovni model pokrivenosti ovisno o potrebama korisnika
 • primijeniti metode za dijagnosticiranje problema u bežičnoj komunikaciji

Datum početka tečaja:

 • 2018-03-12

Trajanje tečaja:

 • 3 tjedna

Obuhvat:

 • 25 akademskih sati (1 ECTS)

Jezik:

 • Hrvatski

Razina tečaja:

 • Srednja

Preduvjeti:

 • Poželjna srednjoškolska diploma, polaznici trebaju imati navršenih 16 godina

Ciljna skupina:

 • Sistemski i mrežni administrator na visokoškolskim ustanovama, ali i svi zainteresirani IT stručnjaci

Prepoznavanje kompetencija:

 • Digitalna značka i certifikat priznat na visokoškolskim ustavama i tvrtkama u Hrvatskoj

Povezani programi:

 • Obrazovni program za IT specijaliste edu4IT (HRV)

Robert Maltaric

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Srce / Sektor za mrežne i komunikacijske sustave

Inženjer za bežične mreže s više od pet godina iskustva u dizajnu i održavanju bežičnih mreža te vlasnik niza relevantnih profesionalnih certifikata.

Ostali tečajevi

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!