Priznavanje

Otvoreno i online učenje temeljeno na kompetencijama

Otvoreno i online učenje temeljeno na kompetencijama može i ne mora biti zasnovano na formalnom kurikulumu. Ovakvu vrstu obrazovanja može voditi kvalificirani nastavnik ili voditelj s više iskustva. Iako ne završava stjecanjem formalne stručne spreme ili diplome, neformalno obrazovanje u velikoj mjeri obogaćuje i izgrađuje znanje, vještine i kompetencije pojedinca. Interes i motivacija polaznika je pokretačka snaga njihovog sudjelovanja. Zbog toga se često smatra poticajnijim u odnosu na formalno učenje.

Otvoreni neformalni obrazovni programi pružaju više fleksibilnosti prilikom izrade i izvođenja. Uklanjanjem formalnosti obrazovne ustanove i tvrtke obično su u mogućnosti brže stvoriti više sadržaja i ponuditi ga polaznicima na način koji je najprikladniji za profesionalni razvoj i razvoj kompetencija.

Priznavanje posrednih postignuća pomoću digitalnih značaka

Napredovanje u učenju i postignuće pojedinog polaznika može se označiti uporabom (otvorenih) digitalnih značaka u sustavu Moodle. Te su značke povezane s određenim, dobro definiranim fazama procesa učenja ili s dovršetkom tečaja u cjelini. Digitalne značke mogu se dodijeliti na različite načine: automatski, kada polaznik dokazuje da je ispunio zahtjeve neformalnog tečaja, ili ručno, kada ih dodjeljuje mentor, nadzor ili administrator tečaja.

Proces automatskog dodjeljivanja nagrade može pokrenuti sam polaznik, klikom na okvir za označavanje dovršenosti određenih dijelova tečaja, ili kroz sustav Moodle kad polaznik u zadacima ostvari unaprijed određeni minimalni rezultat. Ovu je mogućnost potrebno unaprijed najaviti polaznicima tečaja.

Digitalne značke pomažu održati motivaciju polaznika s ciljem završetka tečaja i nastavka učenja u relevantnom području.

Usklađivanje obrazovne ponude s formalnim kurikulom

Značajke platforme ReOPEN udovoljavaju relevantnim preduvjetima za priznavanje neformalnog otvorenog učenja. Provjera identiteta polaznika osigurana je procesom registracije koji prethodi pristupu materijalu, a struktura platforme omogućuje blisku interakciju između polaznika i nastavnika te vođenje od strane nastavnika.

Druga značajka povezana s priznavanjem neformalnog otvorenog učenja je mogućnost da se nakon završetka tečaja dobije digitalna potvrda, tj. digitalna značka. Kvalitetan okvir za neformalni otvoreni kurikul osnova je za razvoj tečaja. Materijal stoga uključuje jasne opise predloženog puta učenja, jasno je strukturiran u poglavlja i lekcije te navodi ishode učenja za svaki dio.

Uključeni su i prilagođeni zadaci koji omogućavaju robusnu procjenu. Materijali za neformalno i otvoreno učenje koriste platformu i stoga ostvaruju relevantne preduvjete da ih priznaju ustanove formalnog obrazovanja, posebno kada su, u opisu tečaja, navedene poveznice i reference na formalni kurikul koji je usklađen s neformalnim.

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!