2. sastanak u Frankfurtu, Njemačka.

2. sastanak u Frankfurtu, Njemačka.

Drugi sastanak partnera na projektu ReOPEN održan je u Frankfurtu, Njemačka, od 25. do 26. travnja, 2017. godine.

Prvi sastanak u Kaunasu, Litva.

Prvi sastanak u Kaunasu, Litva.

Prvi sastanak partnera na projektu ReOPEN održan je na Sveučilištu Vytautas Magnus, u Kaunasu, Litva, od 9. do 10. studenog, 2016. godine.

Tečajevi:

Projekt ReOPEN ima za svrhu razviti prakse vrjednovanja neformalnog online učenja koje će obrazovnim ustanovama i poslodavcima omogućiti transparentno priznavanje vještina, kvalifikacija i kompetencija, a sve kako bi se olakšao proces učenja, priznavanja stečenog znanja i zapošljivost.

Metode vrjednovanja neformalnog otvorenog obrazovanja

Neformalno online i otvoreno učenje omogućit će polaznicima stjecanje potvrda za stečena znanja kroz digitalne značke, definirat će se način verifikacije polaznika te sporazuma o učenju kao i alati za mjerenje napretka polaznika u učenju kako bi se ostvarili što bolji rezultati.

Suradnja različitih dionika

Projekt ReOPEN usmjeren je na suradnju ustanova iz strukovnog obrazovanja, cjeloživotnog obrazovanja, institucija visokog obrazovanja i tvrtki, kroz međunarodnu i međusektorsku suradnju kako bi se unaprijedio pristup učenju i njegovo priznavanje. Primarna ciljna skupina ovog projekta su nastavnici i predavači u strukovnom obrazovanju, cjeloživotnom učenju, obrazovanju odraslih, visokom obrazovanju i tvrtkama.

Priznavanje neformalnog otvorenog učenja za stjecanje kvalifikacija

Rezultati projekta ReOPEN pridonijet će transparentnijem priznavanju vještina, kvalifikacija i kompetencija od strane obrazovnih usluga i poslodavaca te boljem povezivanju ponude otvorenih obrazovnih programa s formalnim kurikulom i kvalifikacijama s ciljem poticanja procesa priznavanja vještina i veće zapošljivosti.

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!