Antrasis susitikimas Frankfurte, Vokietijoje.

Antrasis susitikimas Frankfurte, Vokietijoje.

ReOPEN projekto antrasis tarptautinis susitikimas vyko Frankfurte, Vokietijoje, 2017 metų balandžio 25-26 dienomis.

Pirmasis susitikimas Kaune, Lietuvoje.

Pirmasis susitikimas Kaune, Lietuvoje.

ReOPEN susirinkimas vyko Vytauto Didžiojo universitete Kaune, Lietuvoje, 2016 metų lapkričio 9-10 dienomis.

Kursai:

ReOPEN projektas tikslas vystyti neformalųjį atvirąjį mokymą, suteikiant galimybę mokymosi įstaigoms ir darbdaviams pripažinti besimokančiųjų įgytas žinias, kvalifikaciją ir kompetenciją, palengvinant mokymosi pripažinimą ir įsidarbinamumą.

Patvirtinti neformaliojo atvirojo mokymosi sprendimai

Neformalus nuotolinis ir atvirasis mokymasis suteiks galimybę besimokantiems įgyti skaitmeninius pažymėjimus, mokymosi ir pasiekimų pripažinimą, suteiks besimokantiems tapatybės patvirtinimo ir mokymosi sutarties įrankius, taip pat mokymosi proceso stebėjimo įrankius siekiant geresnių mokymosi rezultatų.

Bendradarbiavimas

ReOPEN projekto tikslas sukurti bendradarbiavimą tarp tęstinio profesinio renginimo, mokymosi visą gyvenimą, aukštojo mokslo institucijų bei kompanijų per tarptautinį įvairiapusį bendradarbiavimą siekiant padidinti mokymosi prieigą ir pripažinimą. Projekto tikslinė grupė yra mokytojai, instruktoriai, dirbantys tęstinio profesinio rengimo, mokymosi visą gyvenimą, suaugusiųjų rengimo, aukštojo mokslo institucijose bei kompanijose.

Neformaliojo atvirojo mokymosi įgytos kvalifikacijos pripažinimas

ReOPEN suteikia įgytų įgūdžių, kvalifikacijų ir kompetencijų pripažinimą švietimo tiekėjų ir darbdavių organizacijose, atitinkančių atvirojo mokymosi formaliojo ugdymo turinį ir kvalifikacijų reikalavimus, siekiant padidinti kvalifikacijų pripažinimą ir galimybes įsidarbinti.

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!