Apie projektą

Projekto tikslas ir uždaviniai

ReOPEN projekto tikslas yra sukurti priemones neformaliojo atvirojo nuotolinio mokymosi (Open Online Learning, OOL) plėtrai ir pripažinimui.
Tikslas bus pasiektas vykdant šias užduotis:

 1. Platformos kūrimas neformaliojo atvirojo mokymosi programoms (pvz., Massive open online course, MOOC) su įrankiais skirtais mokymosi patvirtinimui (angl. validation) ir pripažinimui (besimokančiųjų pasiekimų, skaitmeninių pažymėjimų, mokymosi proceso ir vertinimo įrankių pripažinimas).
 2. Profesinio švietimo ir mokymo organizacijų, kompanijų, aukštojo mokslo institucijų ir suaugusiųjų mokymo organizacijų mokymas:
  a. kaip kurti patvirtintą neformaliojo atvirojo mokymosi turinį (pvz., MOOC ar kita)
  b. skaitmeninių ženkliukų taikymas kaip naujas būdas skaitmeninei akreditacijai, taip pat savo mokymosi pažangą, neformaliame atvirajame mokymesi, stebėjimui
  c. kaip pripažinti neformalųjį atvirąjį mokymąsi formaliame ugdyme.
 3. Naujos platformos naudojimas rengiant neformaliojo atvirojo mokymosi kursus nuolatiniams profesiniams darbuotojams plėtojant mokymosi priemonių pripažinimą patvirtintam neformaliajam atvirajam mokymuisi
 4. Partnerystės kūrimas ateities bendradarbiavimui neformaliojo atvirojo mokymosi pripažinime (mokymo turinio partnerių institucijose peržiūra ir informacijos apie galimą atvirojo mokymosi pripažinimą rengimas).
  Atvirojo nuotolinio mokymosi (Open Online Learning, OOL) praktikos įtvirtinimas skaitmeninėje eroje prisidės prie atvirojo nuotolinio mokymosi pripažinimo, atviros ir inovatyvios pedagogikos, įgūdžių skaidrumo ir pripažinimo, prieigos didinimo prie tęstinio mokymosi kvalifikacijų.

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!