Validavimas

Mokymosi progreso matavimas

Vienas iš būdų, matuoti mokymosi progresą, yra per kompetencijas, Kopeinik, Simone, et al. (2014). Naudojant specialius skaitmeninius įrankius, kurie gali būti integruoti į mokymosi valdymo sistemą, galima atvaizduoti besimokančiojo kompetencijas realiu laiku. Vienas iš veiksmingiausių įrankių yra Moodle LMS. Moodle v.3.1 (2016), kuris suteikia galimybę kursuose pateikti sąrašą kompetencijų ir susieti juos su veiklomis, Burgos, F. J. P., & Martín, M. T. E. (2012). Naudojant Moodle kompetencijų įrankį (competence tool), besimokantysis gali stebėti savo pasisekimą kompetencijų įgijime. Kurso viduje gali būti nurodytos užduočių sąlygos, įsirašymo trukmė, bendras kurso pažymys ir t.t., įvairūs rodikliai matuojantys kurso įvykdymą. Besimokantieji gali pasitikrinti, kurias veiklas jie jau įvykdė arba sistema gali tai padaryti automatiškai po to kai yra įvykdomos nustatytos sąlygos. Besimokantieji turi specialią informaciją tik apie jų progresą tame kurse. Naudojant papildomus plėtinius Moodle LMS galima pridėti progreso vizualizacijas (pavyzdžiui, užbaigimo eigos juosta). Muhsen, Z. F., Maaita, A., Odah, A., & Nsour, A., (2013), Kiryakova, G., Angelova, N., & Yordanova, L. (2014) nurodo labiausiai naudingą Moodle LMS priemonę – mokymosi progreso sekimas, kuris leidžia pedagogui ir besimokančiajam sekti mokymosi progresą. Glover, I. (2013) pabrėžia, kad “švietime studentų pažangos stebėjimas yra būtinas, norint pasiekti mokymosi tikslus”. Toks mokymosi proceso sekimas motyvuoja besimokančiuosius atlikti reikiamas užduotis laiku ir neiškristi iš kursų.

Besimokančiųjų tapatybės sprendimų paieška, siekiant palengvinti mokymosi pasiekimų pripažinimą

Atvirojo nuotolinio mokymosi kursai mokymosi platformose turi kitokius reikalavimus nei auditorinės paskaitos. Vienas iš pagrindinių reikalavimų ir iššūkių yra besimokančiojo tapatybės patvirtinimas. Atvirajame nuotoliniame mokymesi visas mokymas ir mokymasis vyksta internetu ir dažniausiai dėstytojai ir besimokantieji nesusitinka akis į akį.

Visos institucijos, teikiančios nuotolinio mokymosi kursų paslaugas, turėtų apsvarstyti šią problemą ir apgalvoti, kokie yra galimi besimokančiojo indetifikacijos būdai, turint galvoje išankstinius nustatymus esančius jų šalyse. Elektorininiai valdžios vartai ir kiti nacionaliniai sprendimai skaitmeninei asmenybės identifikacijai gali būti pritaikyti atpažinti ir patvirtinti vartotojams naudojant mobilųjį elektroninį parašą, banko sąskaitą ar kitus įrankius.

Yra daugiau būdų autentifikuoti asmenį, dažniausiai jie naudoja biometrinius duomenis, pavyzdžiui, pirštų ankspaudus, veido, balso atpažinimą (Rabuzin et al., 2006), tačiau šie sprendimai reikalauja specialios įrangos norint patvirtinti tapatybę. Anita Lee-Post & Holly Hapke (2017) nurodo, jog šie autentifikavimo sprendimai turi duomenų saugumo problemų ir privatumo išsaugojimo klaismų, nes tokie duomenys yra labai jautrūs. Be to šie sprendimai yra galimi naudoti tik priminės registracijos metu, tačiau atvirajame nuotoliniame mokymesi tokie autentifikavimo būdai būtų per daug sudėtingi.

Kitas galimas identifikavimo sprendimas galėtų būti nuolatinė autentifikacija. Šis sprendimas galėtų būti naudojamas egzaminų ar kitų atsiskaitymų metu. Apampa K.M., (2010) pamini vaizdo stebėjimo/įrašymo per internetinę vaizdo kamerą būdą, tačiau šis būdas reikalauja specialios įrangos, kad būtų galima daryti vaizdo įrašus, taip pat reikalauja fizinio asmens arba sudėtingos programinės įrangos, kuri analizuotų gautą videomedžiagą ir praneštų dėstytojui ar tai tikrai buvo tam tikras besimokantysis, kuris turėjo atsiskaitinėti. Taip pat besimokantysis turėtų turėti internetinę vaizdo kamerą, tačiau dauguma prietaisų šias kameras jau turi.

Labiau pažengusi besimokančiojo asmenybės priežiūra yra naudojant papildomas programas, kurioje dėstytojai gali nustatyti, kas atliks egzaminą, kokios yra atlikimo sąlygos ir pan., pavyzdžiui, RPnow (remoteprotocol.com). Toks sprendimas reikalauja papildomų programų ir yra komercinis, tai reiškia institucijos turi mokėti kasmet arba už kiekvieną egzaminą. Naudojant RPnow besimokantysis turi parsisiųsti specialią programinę įrangą, tada įranga testuoja mikrofoną, kamerą ir kompiuterį (tikrina kokia įranga tuo metu dar veikia), besimokantysis turi nufotografuoti savo tapatybės kortelę (asmeninę arba studento kortelę) ir nusifotografuoti pats, kad sistema galėtų patvirtinti asmenybę. Prieš pradedant egzaminą, besimokantysis per kamerą turėtų aprodyti aplinką, kad parodytų, jog aplink nėra jokių papildomų informacijos šaltinių, kuriuos galėtų naudoti egzamino metu. Visas egzamino procesas yra įrašomas ir saugomas. Įranga nuolat įrašinėja kompiuterio ekraną, papildomą veikiančią įrangą ir patį besimokantįjį.

Jeffrey L. Bailie, Michael A. Jortberg (2009), Bedford, W., Gregg, J., & Clinton. S. (2011) taip pat nurodo panašius besimokančiojo tapatybės nustatymo būdus: biometrinių duomenų ir internetinių vaizdo kamerų įrašinėjimas, asmeniškai prižiūrimi egzaminai, priežiūra per internetines vaizdo kameras.

Dar nėra įsigalėjusių tarptautinio masto sprendimų, kurie būtų laisvai prieinami (atviro kodo programinė įranga ir t.t.), siekiant taikyti juos anonimiškai, taip pat nėra vieningo sprendimo, kuris galėtų būti taikomas kiekvienoje Europos šalyje. Kai kurie asmenybės tapatybės nustatymo metodai gali veikti vienoje šalyje, tačiau kitoje ne. Skirtingų metodų analizė yra atliekama ir šiuo metu patys efektyviausi metodai galėtų būti:

Socialinių tinklų autentifikacija: Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn šiuo metu yra vieni populiariausių socialinių tinklų. Dauguma žmonių turi bent vieną paskyrą šiuose portaluose. Pagal socialinių tinklų taisykles, žmonės turi naudoti savo tikrus vardus, pavardes ir nuotraukas. Socialinių tinklų vartotojų autentifikacija gali būti geras sprendimas atvirajam nuotoliniam mokymuisi, jeigu yra laikomasi visų socialinių tinklų nuostatų. Bet jei jų nėra laikomasi?

Socialinių tinklų autentifikaciją galima naudoti su video konferencijomis. Jei vartotojas prisijungia su savo Facebook ar kito socialinio tinklo paskyra, jo profilio nuotrauka yra nusiunčiama į mokymosi valdymo sistemas. Jei egzaminas yra sutartas konkrečiu metu, tai per vaizdo konferencijų įrankį dėstytojas gali palyginti profilio nuotrauką su matomu besimokančiu asmeniu ir įsitikinti ar tai tas pats žmogus.

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!