Mokomoji medžiaga

Mokomoji medžiaga apie atvirojo neformaliojo mokymosi turinio rengimą

Mokymo medžiaga koncentruojasi į mokytojų ir instruktorių kompetencijų plėtrą kuriant atvirojo mokymosi turinį naudojant skaitmeninius internetinius mokymosi išteklius ir planuojant atvirojo mokymosi procesą ir jo pripažinimą formaliajame mokymesi ir darbdavių organizacijose. Mokymo medžiagai priklauso teoriniai pagrindai ir pristatymai, taip pat praktinės užduotys besimokantiesiems. Tai yra pagrįsta konkrečių įgūdžių ir kompetencijų apibrėžimais, praktinės užduotys yra pagrįstos grupiniu darbu ir besimokančiųjų bendradarbiavimu, siekiant mokytojų ir instruktorių atviro bendradarbiavimo, taikant ir suderinant atvirąjį mokymąsi su formaliuoju mokymusi ir darbdavių organizacijų reikalavimais ir nustatymais.

Mokymosi medžiaga apima 20-30 akademinių valandų ir yra pritaikyta savarankiškam ir grupiniam mokymuisi.

 

Mokomoji medžiaga apie skaitmeninių ženkliukų naudojimą

Mokymo medžiaga koncentruojasi į mokytojų ir instruktoių kompetencijų plėtrą pritaikant skaitmeninius pažymėjimus atvirajame mokymesi, planuojant atvirojo mokymosi pripažinimą ir kredencijavimą formaliajame mokymesi ir darbdavių organizacijose. Į mokymosi medžiagą įeina teoriniai pagrindai ir pristatymai, taip pat praktinės užduotys besimokantiesiems. Tai yra pagrįsta konkrečių įgūdžių ir kompetencijų apibrėžimais, praktinės užduotys yra pagrįstos grupiniu darbu ir besimokančiųjų bendradarbiavimu, siekiant mokytojų ir instruktorių atviro bendradarbiavimo, taikant ir suderinant atvirąjį mokymąsi su formaliuoju mokymusi ir darbdavių organizacijų reikalavimais ir nustatymais.

Mokymosi medžiaga apima 20-30 akademinių valandų ir yra pritaikyta savarankiškam ir grupiniam mokymuisi.

Mokomoji medžiaga apie neformalaus atviro mokymosi rezultatų pripažinimui formaliose mokymo programose

Mokymo medžiaga koncentruojasi į teorinius šaltinius iš dabartinių mokslinių tyrimų, tačiau taip pat yra įtrauktos praktinės užduotys besimokantiesiems rengiant individualius metodus naudojamus jų aplinkoje. Tai suteikia įžvalgą apie šiuolaikinio meno kiekį šioje srityje, apie sėkmingus atvirojo mokymosi integracijos su formalaus mokymosi programomis, taip pat su esančiomis pripažinimo procedūromis jau taikomomis Europoje, pavyzdžius. Taip pat yra įtraukta gairės ir kontroliniai sąrašai, kurie padeda atvirojo mokymosi tiekėjams rengiant savo pasiūlymus, kad jie atitiktų atvirojo mokymosi formalaus pripažinimo reikalavimų pasiūlymus ir padėtų suderinti juos su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis.

Mokymosi medžiaga apima 20-30 akademinių valandų ir yra pritaikyta savarankiškam ir grupiniam mokymuisi.

 

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!