O projektu

Svrha i ciljevi projekta

U okviru projekta ReOPEN razvit će se instrumenti vrjednovanja otvorenog online učenja (Open Online Learning, OOL) spremnog za pokretanje postupka priznavanja prethodnog i neformalno stečenog znanja. Svrha projekta postići će se kroz ove ciljeve:

 1. Uspostavom platforme za razvoj neformalnih online kurikula (na primjer, MOOC-ova) koji će uključivati instrumente vrjednovanja i priznavanja (potvrde, digitalne značke, priznavanje tijeka učenja i alate za procjenu znanja).
 2. Edukacijom nastavnog osoblja u obrazovnim ustanovama, tvrtkama, ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih da:
  a.  izrađuju kurikule za vrjednovanje neformalnog online učenja (primjerice MOOC-ove i drugo)
  b.  primjenjuju digitalne značke kao novi oblik digitalnih potvrda i načina praćenja tijeka učenja pojedinca u neformalnom obrazovanju
  c. potiču priznavanje neformalnog otvorenog učenja u formalnom kurikulu.
 3. Korištenjem nove platforme i izradom neformalnih otvorenih tečajeva za kontinuirani profesionalni razvoj edukatora (nastavnika) primjenjujući instrumente vrjednovanja neformalnog otvorenog učenja
 4. Uspostaviti partnerstvo koje će doprinijeti budućoj suradnji vezano uz priznavanje neformalnog otvorenog učenja (pregled kurikula od strane partnerskih ustanova i priprema informacija o potencijalnom priznavanju otvorenog učenja).
  Praksa otvorenog online učenja koja je utkana u digitalno doba pridonijet će priznavanju otvorenog online učenja, otvorenoj i inovativnoj pedagogiji, transparentnosti, priznavanju vještina te pristup do kvalifikacija u strukovnom obrazovanju.

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!