Partneri na projektu ReOPEN sastali su se u Sevilli (Španjolska) kako bi razgovarali o ostvarenim projektnim ciljevima i izazovima u daljnjoj provedbi projekta. Partneri su razgovarali o razvoju tečajeva za kontinuirano stručno usavršavanje, IKT platformi, napretku u osposobljavanju članova tima, sporazumu o učenju, osiguranju kvalitete i drugim temama.

Sastanku je prisustvovala, kao gost, i Andreia Inamorato dos Santos iz JRC-a Europske komisije te je sudjelovala u raspravama i dala vrlo važan pregled o pitanjima u vezi neformalnog i online učenja na razini europskih obrazovnih politika i aktivnosti JRC-a.