Kalba ir visuomenė

Įvadas į Kalba ir visuomenė

Šio studijų dalyko tikslas ugdyti studentų kompetenciją atpažinti, analizuoti bei tyrinėti įvairialypes sąsajas tarp kalbos ir visuomenės. Studentai susipažįsta su tokių tyrimų metodų pagrindais, išmoksta apibūdinti pagrindines sąvokas, analizuoti kalbinius reiškinius siejant juos su socialiniais reiškiniais. Kursas apima tokias temas kaip kalbų įvairovė, variantiškumas, norminimas, socialinių bei regioninių dialektų įvairovė, kalbos vartojimas ir socialiniai veiksniai. Tai interaktyvus kursas vartotojui draugiškoje aplinkoje, kur studentai turi galimybę teorinius dalykus pritaikyti atlikdami praktines užduotis.

Pagrindinės temos:

 • Sociolingvistika kaip tyrimų sritis
 • Diskurso analizė
 • Kalba ir kultūra
 • Kalbos politika ir planavimas

 

Jūs sužinosite:

 • Kaip kalbėtojo socialinė padėtis lemia jo kalbos vartoseną?
 • Kaip kalbos vartosena priklauso nuo kultūros?
 • Kokios sąsajos tarp kalbos ir ideologijos?
 • Ar daugiakalbystė atveria galimybes, ar kelia grėsmes?
 • Kaip mus veikia kalbos politika ir kaip mes galime ją paveikti?

 

Jūs išmoksite:

 • Apibrėžti pagrindinius lingvistinius terminus
 • Žinoti ir paaiškinti sąsajas tarp kalbos ir visuomenės
 • Analizuoti kalbos vartoseną atsižvelgiant tokius socialinius faktorius kaip kultūra, amžius, socialinė padėtis ir pan.
 • Analizuoti kalbos vartojimo atvejus taikant tinkamus metodus ir terminus

Planuojama mokymų pradžia:

 • 2018-04-16

Trukmė:

 • 4 savaitės

Apimtis:

 • 3 ECTS (80 ak. val.)

Kalba:

 • Anglų

Išankstinis pasirengimas:

 • Anglų kalbos B2 lygis

Tikslinė grupė:

 • Kandidatai į studijas neturintys lingvistikos pagrindų

Įgytų kompetencijų pripažinimas:

 • Skaitmenis ženkliukas; skaitmenis pažymėjimas pripažįstamas VDU

Susiję studijų dalykai dėstomi VDU:

jurate_ruzaite

Jūratė Ruzaitė

Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės centro tyrėja, Kaunas, Lietuva

Daktaro disertaciją apgynė Bergeno universitete (Norvegija). Taip pat aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo projektuose, vadovauja VDU koordinuojamai jungtinio laipsnio magistrantūros programai „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“. Mokslinių interesų kryptys – (multimodalioji) diskurso analizė, sociolingvistika, kalba ir ideologija.

violeta-kaledaite

Violeta Kalėdaitė

Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės centro tyrėja, Kaunas, Lietuva

Daktaro disertaciją apgynė Bergeno universitete (Norvegija) 2000. Vizituojanti profesorė Bolonijos ir Čikagos Ilinojaus universitetuose, nacionalinių ir tarptautinių mokslo ir edukacinių projektų dalyvė. Vadovauja VDU magistrantūros programos „Taikomoji anglų kalbotyra” studijų komitetui. Elektroninio mokslo žurnalo „Taikomoji kalbotyra” (VU) redkolegijos narė. Mokslinių interesų kryptys – kontrastyvinė lingvistika, sociolingvistika, vertimo studijos, daugiakalbystė ir kalbų politika.

Kiti kursai

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!